Συνέντευξη στο 4press.gr

Συνέντευξη του Γιάννη Λέντζα που παραχώρησε στο site της Πάτρας 4press.gr και την Μαρία Ανδριέλου.

Δημοσιεύθηκε στο 4press.gr την 24η Μαρτίου 2019

* Δημοσιεύθηκε στο 4press.gr την 24η Μαρτίου 2019